Máy dán nhãn – decal và indate chai tròn bán tự động LT-50D

17.000.000