Máy dán nhãn hai mặt đối xưng chai vuông tự động dạng băng tải

371.450.000