Dây chuyền định lượng Hạt vào Lon + Viền Mí Lon + Dán nhãn Lon QM-DCDL02

635.000.000