Máy dán màng seal mini – màng nhôm tự động mini QM-DMN-600

30.000.000