Máy dán màng seal nhôm – Máy dán màng tự động QM-GLF-1800

28.000.000

GLF-1800 Ø50 – 140mm (Thấp) 21.000.000 VND
GLF-1800 Ø50 – 140mm (Cao) 31.000.000 VND
GLF-1800 Ø50 – 145mm 28.000.000VND