Máy dán màng nhôm màng seal QM-VS-3000W tự động tốc độ cao

88.000.000