Máy seal màng nhôm tự động QM-GLF-1300

19.000.000

Bảng giá theo mã máy

GLF-1300 (Ø 20 – 80 mm)19.000.000 VND
GLF-1300 (Ø 15 – 60 mm)28.000.000 VND
(Ø 20 – 85 mm)21.000.000VND