Máy gấp và dán băng keo thùng Carton FXJ5050Z (Gập thùng tự động)

56.100.000