Máy chiết và siết nắp tự động tốc độ cao QM-CRSN04

871.200.000