Máy chiết rót và đóng nắp chai lọ bán tự động dạng 4-6-8 vòi

188.000.000