Máy chiết rót và dán hũ tương ớt (Bồn chữ U có cánh khuấy) QM-MCDH-01

284.500.000