Máy chiết rót 1 vòi Bơm từ tính QM-GZL-80-MP1

13.500.000