Máy đóng nắp và chiết rót ống nghiệm vô trùng tự động Ống nghiệm IVD

3.500.000.000