Máy đóng gói dầu gội 4 biên – Chiết Rót và Hàn Miệng Túi QM-SL-50Y

145.000.000