Máy chiết và dán hũ tương ớt (Bồn chữ U có cánh khuấy) QM -MCDH-01

284.500.000