Máy chiết rót và dán hũ kem QM-CRDH-01

255.000.000