Máy đóng gói túi có nắp chiết rót và siết nắp túi nước tự động QM- ZLD-6A

475.000.000