Máy chiết rót túi nước có vòi bán tự động Loại phun đứng 2 4 6 vòi

34.500.000

  • Máy chiết rót 2 vòi: 34.500.000đ
  • Máy chiết rót 4 vòi: 55.000.000đ
  • Máy chiết rót 6 vòi: 68.800.000đ