Máy chiết rót 2 vòi Bơm từ tính QM-GZL-80-MP2

19.800.000