Máy chiết rót tinh dầu 1 vòi Bơm Màng QM-GFK-280

5.566.000