Máy chiết rót Sa-Tế 2 vòi bán tự động bồn cánh khuấy ngang QM-G2WGDB100

40.700.000