Máy chiết rót dung dịch tự động – Chạy bằng khí nén

267.000.000

Kiểu: Máy chiết rót
Phân loại máy: Tự động
Loại vật liệu: Chất lỏng
Đầu van chiết rót: Nhiều đầu
Cấu trúc xi lanh cấp liệu: Nhiều nguồn cấp
Thiết bị định lượng: Cốc dung lượng