Máy chiết rót dung dịch tự động – Chạy bằng khí nén

Giá Liên hệ: 0396 906 609

Kiểu: Máy chiết rót
Phân loại máy: Tự động
Loại vật liệu: Chất lỏng
Đầu van chiết rót: Nhiều đầu
Cấu trúc xi lanh cấp liệu: Nhiều nguồn cấp
Thiết bị định lượng: Cốc dung lượng