Máy chiết rót dịch sệt 2 vòi bán tự động QM-G2WGD100

28.600.000

0396906609