Máy chiết rót dạng sệt để bàn – bán tự động có cánh khuấy G1WGD-5000

40.000.000

Máy chiết rót 1 vòi có cánh khuấy G1WGD-100: Giá 27.000.000 VND