Máy chiết rót dạng sệt để bàn – bán tự động có cánh khuấy G1WGD-5000

40.000.000

Máy chiết rót 1 vòi có cánh khuấy G1WGD-100: Giá 27.000.000 VND

Máy chiết rót 1 vòi có cánh khuấy G1WGD-280:

Máy chiết rót 1 vòi có cánh khuấy G1WGD-500:

Máy chiết rót 1 vòi có cánh khuấy G1WGD-1000: Giá

Máy chiết rót 1 vòi có cánh khuấy G1WGD-2800: Giá

Máy chiết rót 1 vòi có cánh khuấy G1WGD-5000: Giá

 

ĐĂNG KÝ NHẬN TƯ VẤN

  Tên người liên lạc
  Tên công ty
  Địa chỉ Email
  Số điện thoại
  Vui lòng chọn loại máy cần tư vấn
  Nội dung cần tư vấn