Máy chiết rót công suất cao – Máy chiết rót nhiều đầu 6-8-12-16-20 đầu chiết

937.500.000