Máy chiết rót bán tự động kiểu cân 1 vòi QM-HD-1700

13.200.000