Máy chiết rót 1 vòi bán tự động kèm gia nhiệt và cánh khuấy

28.000.000