Dây chuyền chiết rót dịch sệt 8 đầu PISTON tự động QM-DCCR02

1.200.000.000