Máy chiết rót dịch sệt 2 vòi bán tự động QM-G2WGD100

20.400.000