Máy chiết rót dạng sệt 100ml – Máy chiết rót 1 vòi bán tự động

14.000.000