Máy chiết rót dịch sệt 1 vòi bán tự động QM-G1WGD100

14.000.000