Máy chiết rót chất lỏng 2 vòi bán tự động QM-G2WYD100

19.800.000