Máy chiết rót chất lỏng 1 vòi QM-GFK-280 Bơm Điện

3.800.000

  • Máy chiết rót GFK 280: 3.800.000đ
  • Máy chiết rót GFK 160: 3.800.000đ