Máy chiết rót chất lỏng 1 vòi QM-GFK-280 Bơm Màng

5.566.000