Máy chiết rót 1 vòi QM-HD-1700 bán tự động kiểu cân

13.200.000