Máy rút màng và co màng bằng lốc tự động BSE-5040A/ BSE-6040A

99.000.000