Máy rút màng co lốc tự động BSE4535/ BSE5038/ BSE6040

55.000.000