Máy rút co màng bằng nhiệt nhãn thân chai tự động BSS-1538D

27.500.000