Máy rút co màng bằng nhiệt nhãn thân chai tự động BSS-1538B

38.500.000