Máy rút co màng bằng hơi nước nhãn thân chai tự động ZBS83A

132.000.000