Máy rút co màng bằng hơi nước nhãn thân chai tự động DZBS1135

66.000.000

0396906609