Máy đóng gói màng co nhiệt PE tự động Co màng lốc chai QM-150A

315.000.000