Máy bọc màng hộp thuốc lá – Máy bọc dán màng mini JS-450

140.000.000