Máy đóng gói bọc màng nằm ngang – Dán màng 3D dạng tháp tự động QM-HE-230

330.000.000