Máy đếm và co màng lốc chai pet 12 chai tự động QM- A400

310.000.000