Máy dán màng đẩy thẳng hộp cartoon – Màng PVC – BOPP QM- JD-260

300.000.000