Máy cắt và co màng PE-POF-PVC tự động QM-BS-Series

160.000.000