Máy cắt và cấp màng nhãn nilong tự động Máy phóng nhãn QM-150

414.000.000