Máy cắt và bọc màng nhiệt tự động – Dao cắt thẳng QM-HNOC-CM

248.000.000