Máy cắt và bọc màng nhiệt tự động – Dao cắt thẳng QM-HNOC-CM

275.000.000