Máy bọc màng và co màng bằng nhiệt tự động FQL Series

132.000.000