Máy cấp nắp siết nắp chai dạng thẳng (đầu côn) tự động QM-SCM-1

198.000.000