Máy thổi bình, chiết rót và niêm phong vô trùng tự động QM-AFPL6

30.000.000.000